دشت گردیان

دشت 1838 هکتاری گردیان واقع در محدوده منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از موقعیت های مساعد سرمایه گذاری در این منطقه به شمار می رود. قرارگیری در بین نقاط پست و مرتفع، نزدیکی با هادیشهر و کلانشهر تبریز، استقرار در بین اراضی باغی و کشاورزی، قرارگیری سد گردیان و رودخانه های مجاور در آن منطقه باعث شده تا فضایی ایده آل جهت انجام سرمایه گذاری در زمینه گردشگری ایجاد شود. این دشت شامل باغات مکانیزه زردآلو، بادام، آلبالو و انگور بوده و به عنوان یکی از مراکز عمده تولید میوه در شمالغرب کشور محسوب می شود. شیوه اداره باغات به صورت شرکت تعاونی تولید روستایی بوده و سهامداران آن اهالی و ساکنین این شهرستان می باشند.