آبشارآسیاب

 

آبشار آسیاب‌خرابه در 35 کیلومتری شرق جلفا و در امتداد جاده جلفا  سیه‌رود واقع گردیده است. در این محل و در کنار آسیاب آبی متروکه ای چشمه آب تراورتن‌سازی جریان دارد. این چشمه از شکافی در میان نهشته‌های تراورتن سر برآورده و در واقع این شکاف ورودی غاری است که 150 متر طول دارد و در انتها به اتاقکی می‌رسد که مظهر اصلی چشمه در آن است. جریان آب این چشمه پس از عبور از کنار آسیاب خرابه به آبشاری منتهی می‌شود که بر اثر رسوب نهشته‌های تراورتن آن تشکیل گردیده است. آبشار آسیاب‌خرابه تقریبا 10 متر بلندی دارد و در بستر آن گیاهان آب‌دوست مثل خزه به‌صورت انبوه رشد نموده‌اند.

از مناظر زیبای دیگر دره آسیاب‌خرابه، چین‌‌خوردگی‌های مواج و دامنه‌دار نهشته‌های فلیش کرتاسه در دامنه سمت چپ آن است. این چین‌ها اغلب از نوع جناغی هستند و تناوب جفت لایه‌های ماسه سنگ و شیل نهشته‌های فلیشی موجب تشکیل مناظر زیبایی از این چین‌ها گردیده است. وجود آثار فسیلی و ساختمان‌های رسوبی متعدد در سطح زیرین طبقات ماسه‌سنگی نیز از دیگر جذابیت‌ها این ناحیه است؛ آثاری که بازگو کننده فعالیت‌های زیستی جانورانی است که در بستر دریای نئوتتیس در حدود 70 میلیون سال پیش می‌زیستند و اجداد برخی از جانوران امروزی هستند